Vrchlabí, náměstí Míru 22, Krkonošské muzeum Správy KRNAP
Kurz paličkování s Marcelou Hovadovou

14. 10. 2017 9:00 – 16:00

info a přihlášky do 9. 10. 2017 na marcela-ho@email.cz nebo na jantosova@krnap.cz

https://marcela-hovadova.cz/

 

 

 

 

Praha 1, nám. Curieových 2/886, základní škola – pozor! Podzimní trhy se konají na stejném místě jako jarní!!!
Podzimní krajkářské trhy
3. 11. 2017 15:00 – 19:00
4. 11. 2017 10:00 – 16:00
info: www.vsur.cz

 

 

SOUTĚŽ - PALIČKOVANÉ LOGO "B" PRO ČASOPIS BOLILLERAS 2016

 

Časopis Bolilleras vyhlašuje třetí ročník soutěže Paličkované logo "B" pro časopis BOLILLERAS

Slavnostní vyhlášení výsledků: listopad 2016

.Cíl

Cílem této soutěže je poskytnout příležitost všem návrhářům krajek a odměnit nejlepší předložené projekty.

Návrhy by měly být při zachování technologických krajkářských postupů technicky snadno proveditelné, klasické, moderní, netradiční, prostorové 3D

  1. Účastníci

  2. Této soutěže se mohou účastnit:

a) Fyzické nebo právnické osoby jakéhokoliv věku

b) Lidé jakékoli státní příslušnosti a místa bydliště

 

2.

Všeobecné podmínky

a) Každý účastník musí předložit návrh vytvořený jakoukoliv technikou paličkované krajky.

Logo musí být navrženo a vypracováno výhradně pro tuto výzvu. Všechny návrhy, které tyto podmínky nebudou splňovat, nebudou akceptovány

b) Krajky mohou být tradiční, lidové, moderní, experimentální, prostorové

c) Předložené návrhy se nesmí předem zúčastnit jiných soutěží, výstav, nesmí být publikovány v knihách, časopisech nebo uveřejněny na sociálních sítích

.

d) Návrhy se mohou předkládat následovně: obrázek ve formátu *.jpg, *.png, nebo *.tif. s nejmenším rozlišením minimálně 300 px. V případě, že návrh je prostorový 3D je nutno poslat pohled z několika stran

.

U všech návrhů musí být přiložena zpráva ve formě *.PDF , kde budou uvedeny použité materiály a techniky, jméno autora/ky, krajkáře/ky, e-mailová adresa a státní příslušnost.

Pokud se bude prezentovaná krajka lišit od popisu, bude ze soutěže vyloučena.

3.

Registrace

Účastníci mohou posílat fotografie e-mailem na adresu info@bolilleras.com, v předmětu e-mailu heslo:

CONCURSO EN BUSCA DEL LOGO LA “B” DE BOLILLERAS 2016

Zápisné je 1 €/účastník. Platbu poukažte na následující bankovní účet nebo PayPal platbou: ING DIRECT BANK, IBAN: ES05 1465 0100

9717 1970 9833

Uzávěrka pro registraci je 15. září 2016

4.

Průběh soutěže

Soutěž se bude skládat ze tří vyřazovacích kol

 

1. kolo -bude vybráno 20 návrhů

2. kolo -bude vybráno 10 návrhů

3. kolo –bude vybráno 5 návrhů

Pět soutěžících z posledního kola postoupí do finále, kde budou vybráni tři vítězové

5.

Porota

Složení poroty bude oznámeno ve vhodnou dobu a jejich rozhodnutí je konečné.

Porota bude hodnotit především:

Inovaci návrhů projektů

Kvalitu předložených návrhů

Originalitu návrhu

Porota bude hodnotit pouze návrhy splňující technické požadavky uvedené v těchto pravidlech

.6.

Ceny

1. cena: materiály pro výrobu krajky v hodnotě 200 € a osvědčení o účasti

2. cena: roční zdarma předplatné časopisu Bolilleras a účastnický list

3. cena: dvě originální paličky vytvořené výhradně pro tuto soutěž a certifikát o účasti

V případě, že porota dojde k rozhodnutí, že žádná práce nesplňuje podmínky a kvalitu, nebude udělena žádná cena.

Výsledky soutěže budou oznámeny vítězům po notářském ověření výsledků na
e-mailovou adresu vítězů

.7.

Informace

Pro případné podrobnější informace pište na e-mailovou adresu: info@bolilleras.com

8.

Zpracování osobních údajů

S údaji účastníků soutěže bude časopis Bolilleras v souladu s ustanoveními zákona 15/1999 ze dne 13. prosince, o ochraně osobních údajů výhradně pro účely této soutěže

.9.

Přijetí pravidel

Účast v této soutěži znamená souhlas s těmito pravidly. Časopis Bolillera

s si vyhrazuje právo na změnu jakéhokoliv bodu těchto pravidel a data.

V případě nedodržení některých ze zde uvedených pravidel, bude soutěžní práce ze soutěže vyloučena

.10.

Komunikace

Veškeré podrobnosti, podmínky a pravidla o soutěži najdete na internetových

stránkách:  www.bolilleras.com

 


pozvanka 3.pdf (582,1 kB)2pol 16-17 web.doc (192,5 kB)Pozvanka.pdf (900,5 kB)