Uherský Brod, Muzeum Jana Ámose Komenského

Řemeslo jako vyšité

22. 9. 2017 – 28. 1. 2018

info: http://www.mjakub.cz/?idc=1796

 

 

Vážení přátelé a příznivci umění a řemesel,

ráda bych Vás co nejsrdečněji pozvala na bohatý adventní program v Domě gobelínů. Bližší informace naleznete níže.

JINoHRÁtky v Domě gobelínů, 2. 12. – 3. 12. 2017

sobota 2. prosince 2017/10.00 – 17.00 hodin
neděle 3. prosince 2017/10.00 – 17.30 hodin
První prosincový víkend se můžete těšit v Domě gobelínů na adventní tvořivé dílny pro děti v rámci festivalu JINoHRÁtky.

Advent s řemesly v Domě gobelínů, 9. 12. – 10. 12. 2017

sobota 9. prosince 2017, 10.00 – 17.00 hodin
neděle 10. prosince 2017, 10.00 – 17.00 hodin

 Ukázky řemesel a dílny pro děti
V sobotu a v neděli jsme pro vás v Domě gobelínů připravili zajímavý program s ukázkami řemesel a dílnami pro děti. Co na vás čeká?

 

     V improvizovaných stáncích si budete moci vkusné řemeslné výrobky zakoupit. Děti budou sbírat za své dovednosti razítka a po splnění úkolů obdrží v pokladně muzea malou odměnu.

Hudební vystoupení žáků ZUŠ V. Nováka
V sobotu v 15.00 hodin, v neděli ve 14.30 hodin vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ V. Nováka v J. Hradci.

Křest knihy Josef Müller, 9. 12. 2017 v 15.00 hodin

Křest knihy Josef Müller autora Jaromíra Procházky se koná v sobotu 9. prosince 2017 v 15.00 hodin. Kniha je věnovaná osobnosti dlouholetého uměleckého vedoucího a vynikajícího textilního výtvarníka jindřichohradeckých gobelínových dílen. Srdečně zveme přátele a příznivce tapiserie.

Kavárnička s domácími delikatesami!
Po celou dobu adventního programu si můžete o přestávce mezi tvořením odpočinout v útulné kavárničce Domu gobelínů nad vynikající kávou a domácími dobrotami.

Zveme Vás, hravé a tvůrčí lidi bez rozdílu věku, do krásných prostor Domu gobelínů, kde můžete se svými blízkými strávit pohodový a tvůrčí adventní víkend.

S pozdravem a přáním klidného adventního času

Mgr. Rita Škodová, ředitelka
Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o. p. s.
Dobrovského 202/I
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 370 880
mob.: 720 217 707
www.dumgobelinu.cz
http://prohlidka.dumgobelinu.cz/

DG_advent2017_pozv_email2.pdf (420372)
DG_Muller_krest_pozv_tisk_kancelar_verC.PDF (833717)
 

 

 

SOUTĚŽ - PALIČKOVANÉ LOGO "B" PRO ČASOPIS BOLILLERAS 2016

 

Časopis Bolilleras vyhlašuje třetí ročník soutěže Paličkované logo "B" pro časopis BOLILLERAS

Slavnostní vyhlášení výsledků: listopad 2016

.Cíl

Cílem této soutěže je poskytnout příležitost všem návrhářům krajek a odměnit nejlepší předložené projekty.

Návrhy by měly být při zachování technologických krajkářských postupů technicky snadno proveditelné, klasické, moderní, netradiční, prostorové 3D

  1. Účastníci

  2. Této soutěže se mohou účastnit:

a) Fyzické nebo právnické osoby jakéhokoliv věku

b) Lidé jakékoli státní příslušnosti a místa bydliště

 

2.

Všeobecné podmínky

a) Každý účastník musí předložit návrh vytvořený jakoukoliv technikou paličkované krajky.

Logo musí být navrženo a vypracováno výhradně pro tuto výzvu. Všechny návrhy, které tyto podmínky nebudou splňovat, nebudou akceptovány

b) Krajky mohou být tradiční, lidové, moderní, experimentální, prostorové

c) Předložené návrhy se nesmí předem zúčastnit jiných soutěží, výstav, nesmí být publikovány v knihách, časopisech nebo uveřejněny na sociálních sítích

.

d) Návrhy se mohou předkládat následovně: obrázek ve formátu *.jpg, *.png, nebo *.tif. s nejmenším rozlišením minimálně 300 px. V případě, že návrh je prostorový 3D je nutno poslat pohled z několika stran

.

U všech návrhů musí být přiložena zpráva ve formě *.PDF , kde budou uvedeny použité materiály a techniky, jméno autora/ky, krajkáře/ky, e-mailová adresa a státní příslušnost.

Pokud se bude prezentovaná krajka lišit od popisu, bude ze soutěže vyloučena.

3.

Registrace

Účastníci mohou posílat fotografie e-mailem na adresu info@bolilleras.com, v předmětu e-mailu heslo:

CONCURSO EN BUSCA DEL LOGO LA “B” DE BOLILLERAS 2016

Zápisné je 1 €/účastník. Platbu poukažte na následující bankovní účet nebo PayPal platbou: ING DIRECT BANK, IBAN: ES05 1465 0100

9717 1970 9833

Uzávěrka pro registraci je 15. září 2016

4.

Průběh soutěže

Soutěž se bude skládat ze tří vyřazovacích kol

 

1. kolo -bude vybráno 20 návrhů

2. kolo -bude vybráno 10 návrhů

3. kolo –bude vybráno 5 návrhů

Pět soutěžících z posledního kola postoupí do finále, kde budou vybráni tři vítězové

5.

Porota

Složení poroty bude oznámeno ve vhodnou dobu a jejich rozhodnutí je konečné.

Porota bude hodnotit především:

Inovaci návrhů projektů

Kvalitu předložených návrhů

Originalitu návrhu

Porota bude hodnotit pouze návrhy splňující technické požadavky uvedené v těchto pravidlech

.6.

Ceny

1. cena: materiály pro výrobu krajky v hodnotě 200 € a osvědčení o účasti

2. cena: roční zdarma předplatné časopisu Bolilleras a účastnický list

3. cena: dvě originální paličky vytvořené výhradně pro tuto soutěž a certifikát o účasti

V případě, že porota dojde k rozhodnutí, že žádná práce nesplňuje podmínky a kvalitu, nebude udělena žádná cena.

Výsledky soutěže budou oznámeny vítězům po notářském ověření výsledků na
e-mailovou adresu vítězů

.7.

Informace

Pro případné podrobnější informace pište na e-mailovou adresu: info@bolilleras.com

8.

Zpracování osobních údajů

S údaji účastníků soutěže bude časopis Bolilleras v souladu s ustanoveními zákona 15/1999 ze dne 13. prosince, o ochraně osobních údajů výhradně pro účely této soutěže

.9.

Přijetí pravidel

Účast v této soutěži znamená souhlas s těmito pravidly. Časopis Bolillera

s si vyhrazuje právo na změnu jakéhokoliv bodu těchto pravidel a data.

V případě nedodržení některých ze zde uvedených pravidel, bude soutěžní práce ze soutěže vyloučena

.10.

Komunikace

Veškeré podrobnosti, podmínky a pravidla o soutěži najdete na internetových

stránkách:  www.bolilleras.com

 


pozvanka 3.pdf (582,1 kB)2pol 16-17 web.doc (192,5 kB)Pozvanka.pdf (900,5 kB)