Vážení,

posílám informace na lednové kurzy.. Prosím o přihlášky a zaplacní předem. Pokud někdo nechce přes účet, tak se musí předem dohodnout na způsobu úhrady.

na lednové cínování mám zatím pouze jedno místo a to v pátek odpoledne.

Vlasta Jirásková

720 022 035

vlasta1313@gmail.com

 

Cínování 25.-26.-27.1..2019.docx (916895)

Patchwork, 20.1.2019.docx (550608)

 
 
 
Čavásek,

v příloze posílám zatím termínově schválené akce na rok 2019. Podzim se upření v přůběhu měsíce dubna.V první polovině roku určitě bude ještě jednou kurz cínování. Teď mám volno pouze v pátek odpoledne.

Prosím na kurzy se hlásit a zaplatit předem!!!! Na školení jsme byli upozorněni, že dotační programy se budou vyplácet nejdřív v měsíci srpnu 2019. Pokud nebudu mít dostatečný obnos na zaplacení lektora, budu muset kurz  r u š i t !!!!

Šťastné vykročení do nového roku všem přeje

Vlasta Jirásková

720 022 035

vlasta1313@gmail.com

AKCE 2019 - kopie.xlsx (12453)

 

 


KURZY PRO VEŘEJNOST 

VOŠ a SUŠ textilních řemesel, U Půjčovny 9, Praha 1, www.textilniskola.cz

Ve školním roce 2018/19 budou nově otevřeny pro veřejnost volnočasové rukodělné  a vzdělávací kurzy

(Osvědčení o absolvování dle § 114 Školského zákona)

Kurzy budou probíhat v odpoledních a podvečerních hodinách v budově školy, lektorovat budou odborní pedagogové SUŠTŘ a VOŠTŘ.

Přihlášky a více iformací na kurzy@textilniskola.cz, www.textilniskola.cz

  • Základy ručního tkaní
  •   Základy textilního tisku
  •   Paličkování pro začátečníky
  •   Šitá krajka pro začátečníky

VÝZVA - pobočky ŠÚUV, almanach

VOŠTŘ a SUŠTŘ Praha 1 chystá almanach k výročí založení Školského ústavu umělecké výroby. Prosí všechny, kdo mají nějaké informace o níže uvedených pobočkách ŠÚUV , vyučujících či absolventech, aby se ozvali na mail: petra.czumalova@textilniskola.cz. Děkujeme.